What We Do

We are division established under the Office of the Prime Minister Of the Government of the Cook Islands

Responsible for coordinating and overseeing climate change initiatives and projects across the Government, communities and Pa Enua

Working closely with other Government and Non-Governmental agencies and communities to coordinate implementation of the Cook Islands second joint National Action Plan (JNAPII)

How climate change is affecting the Cook Islands

Auraka e takataka’I ite kaoa me aere koe na roto ite tai, ka inangaro’ia oki kia tupu te kaoa ei akamatutu ite akau no te paruru I to tatou au enua rikiriki mei te ngaru mama’ata.Avoid stepping on corals in the lagoon and reef, corals are integral to healthy reef systems as first defence mechanisms against strong wave actions to protect our small islands.


Climate change and disasters affect the Cook Islands' economic, social, environmental and cultural progress.

The Climate Change Cook Islands (CCCI) within the Office of the Prime Minister is responsible for coordinating and overseeing climate change initiatives and projects across government, communities and Pa Enua. This dedicated climate change division has funding support from government and donor funds to implement its work programme.

CCCI works and collaborates closely with other Cook Islands government and non-government agencies and communities to coordinate implementation of the Joint National Action Plan for Disaster Risk Management and Climate Change Adaptation (JNAP) 2016-2020 and the Cook Islands Climate Change Policy 2018-2028.

Practice sustainable fishing that will maintain our fish stock for future generations.Rave I te tautai ma te akamanako I te tuatau ki mua, vaito I taau ka mou mai, kia vai tetai no te uki a muri mai.


Take care not to trample on our corals they are integral to the health of our marine ecosystems.Akono meitaki auraka e taka’i ki runga I te ka’oa, e puapinga ratou no te akamatutu I te turanga o te ‘akau e te ‘ora’anga o te au mea ora I roto I te tai.